LeaderSheep Team Coaching

Zrzut ekranu 2016-06-09 17.57.26

Wykorzystaj naszą autorską metodę HERDING TEAM COACHING w celu zwiększenia efektywności działań pracowników Twojej firmy. Managerowie poprzez pracę z psem i owcami poszerzają wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron jako liderów. Zdobywają umiejętności na temat wielu czynników warunkujących efektywną pracę zespołów firmowych i managerów liniowych zarządzających pracownikami.

Praca z owcami, w naturalny sposób pokazuje relacje i sposoby zarządzania na linii

manager wyższego szczebla, kierownik zespołu, zespół.

Jak to wygląda:

 • ilość osób – do 8 managerów
 • program trwa od 1 do 3 dni:
 • praca w sali z wykorzystaniem aplikacji LeaderSheep (multimedialne case study); sesje pracy z psem pasterskim; coaching grupowy / zespołowy
 • warsztat pod okiem psychologa, trenera, LeaderSheep Coacha

KORZYŚCI:

 • Praca w oparciu o autorski model HERDING TEAM COACHING
 • Dopasowanie programu, czasu trwania, trybu i terminu szkolenia do indywidualnych potrzeb i specyfiki Firmy
 • Zintensyfikowanie szkolenia poprzez koncentrowanie się na kluczowych dla firmy zagadnieniach
 • Możliwość wypracowania rozwiązań dla konkretnych przypadków w firmie
 • Pozyskiwanie know-how od doświadczonych coachów metody HERDING TEAM COACHING

 

Praca z psem pasterskim, w naturalny sposób pokazuje relacje i sposoby zarządzania na linii manager wyższego szczebla, kierownik zespołu, zespół. Metoda Herding Team Coaching w innowacyjny sposób wzbogaca:

 • budowanie umiejętności przywódczych
 • warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz budowania i funkcjonowania zespołów
 • coaching zespołowy i grupowy

Poprzez pracę z psem i owcami manager zdobywa wiedzę na temat swoich cech osobowości i temperamentu wykorzystywanych przy zarządzaniu ludźmi. Zyskuje szereg informacji na temat tego, jakie posiada mocne strony i nad czym warto popracować, oraz jakie nowe umiejętności warto rozwinąć. Ponad to w procesie omawiania pracy przewodnika i psa pasterskiego, uczestnicy mają możliwość przeniesienia sytuacji z naturalnego otoczenia na sytuacje pracy zespołów, dzięki czemu zdobędą umiejętności szybszego wyciągania wniosków i wdrażania adekwatnych do sytuacji działań.

W wyniku udziału w warsztatach uczestnicy rozwiną umiejętności przywódcze ze szczególnym uwzględnieniem coachingowego stylu zarządzania. Ponadto zyskają wiedzę, jak efektywnie podejmować decyzje w zespołach w oparciu o skuteczną komunikację. Zyskają również zdolność umiejętnego budowania zespołów oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Coach LeaderSheep omawia cały proces, manager dostaje informację zwrotną na temat naturalnych umiejętności liderskich i obszarów do dalszego rozwoju.

Warsztaty te mają formę zamkniętą, ponieważ zależy nam na dostosowaniu ich do specyfiki i potrzeb Klienta. Szkolenia dedykowane powstają w wyniku badania i analizy potrzeb, a także przeprowadzonej przez Coachów LeaderSheep diagnozy sytuacji w zespole, dzięki czemu trafnie dopasowujemy odpowiedni przebieg procesu.

W przypadku uwzględnienia korzystania w programie z psa pasterskiego, owiec, gęsi szkolenie odbywa się na terenie gospodarstwa w okolicach Grodziska Mazowieckiego (pod Warszawą), w innym przypadku miejsce ustalane jest w porozumieniu z Klientem.


Realizujemy również "tradycyjne" procesy coachingu grupowego i zespołowego.
Na życzenie tworzymy pod potrzeby klienta programy np: "Zespół w kryzysie", "Budowanie nowego zespołu"

Pozostałe obszary naszej specjalizacji:

 • wsparcie dla firm w budowaniu zespołów pracowniczych, zwiększanie efektywności zespołów
 • wsparcie dla zespołów w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • wsparcie managerów w celu zwiększenia umiejętności zarządzania zespołami i poprawy komunikacji
 • analiza relacji w zespołach
 • mentoring - tworzenie programów mentorskich i wzmacnianie umiejętności mentorskich
 • Coaching Biznesu - praca z klientami biznesowymi nad zwiększeniem efektywności jego działań
 • Lider Coaching – budowanie i wzmacnianie umiejętności przywódczych u managerów
 • wystąpienia publiczne, prezentacja - praca nad umiejętnościami trenerskimi, managerskimi, sprzedażowymi
 • Work-Life Balance - zwiększenie efektywności działań z uwzględnieniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym

 

Kliknij jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać Herding Team Coaching w: