O pasieniu

Przewodnik psa pasterskiego

to osoba, która posiadając wiedzę zachowania owiec w stadzie oraz będąca świadoma umiejętności psa pasterskiego jest w stanie w odpowiedni sposób kierować jego zachowaniami. Człowiek w umiejętny sposób kieruje zachowaniami psa, wykorzystując jego atuty, jednocześnie stara się ograniczać te zachowania, które są w jego ocenie nieprzydatne. Wymaga to wielkiego wyczucia i timingu przy jednoczesnej adekwatnej reakcji na zachowanie psa.

Pasienie owiec

jest współpracą psa z człowiekiem przy zaganianiu zwierząt gospodarskich, w zamierzonym kierunku. Kluczowym elementem jest wzajemne zrozumienie i zaufanie człowieka do psa i na odwrót. Wynika to z tego, że bazuje się na najsilniejszym z popędów swojego psa, przy jednoczesnym korzystaniu z jego samodzielności, a jednak nad nim w pełni panując.

Pies

pracuje całkowicie podporządkowując sobie zwierzęta, jednocześnie czuje za nie ogromną odpowiedzialność i jest wstanie opanować swój instynkt łowny, z którego wywodzi się pasienie. Inteligencja, geny, instynkt, poczucie odpowiedzialności to cechy niezbędne dla dobrego psa pasterskiego, ponieważ w dogodnej chwili zwierzęta gospodarskie będą chciały przechytrzyć psa. Ponadto do pełni sukcesu potrzebny szacunek i zaufanie do człowieka w trakcie ich współpracy. Dla psa nagrodą jest sama praca i satysfakcja z możliwości wykorzystywania swojego instynktu i zdolności we współpracy z człowiekiem.

W sytuacji, w której przełożymy rolę przewodnika na managera wyższego szczebla,

psa na kierownika zespołu, stado owiec na dynamicznie funkcjonujący zespół

można zaobserwować wiele analogii.