HERDING TEAM COACHING

metoda, która pomaga

zaobserwować naturalne tendencje 

w zachowaniach, wspiera również 

w rozwoju autentycznych

umiejętności liderskich 

w zarządzaniu ludźmi i zespołami.

DSC_0764

Autorska metoda: HERDING TEAM COACHING czerpie z pasienia owiec, które w naturalny sposób pokazuje jak zachowują się zespoły, w zależności od stylu zarządzania do warunków wewnętrznych panujących w zespole. Taką zależność można zauważyć właśnie poprzez obserwację zachowań stada owiec, psa i przewodnika. W zależności m.in.: od natężenia presji, pochwał w stosunku do psa, z uwzględnieniem timingu i czynników różnicujących dane sytuacje można zaobserwować, w jaki sposób układać się będą relacje pomiędzy psem i owcami oraz jaki to będzie miało wpływ na wykonywane zadania.

W sytuacji, w której przełożymy rolę przewodnika na managera wyższego szczebla, psa na kierownika zespołu, stado owiec na dynamicznie funkcjonujący zespół można zaobserwować wiele analogii.Te same mechanizmy występują w realiach organizacji. W przypadku Herding Team Coaching wszelkie mechanizmy występują 1 do 1. 

Autorskie połączenie coachingu, mechanizmów zarządzania oraz mechanizmów grupowych z naciskiem na realny wpływ managera w sytuacji, gdzie klient będzie mógł zaobserwować szereg mechanizmów.

"Szukając modelu umożliwiającego pokazanie tych wszystkich czynników w realnej sytuacji będącej idealną metaforą zarządzania zespołami, postanowiłam wykorzystać pasienie owiec i występujące w nim elementy."                                                       Aleksandra Krupska - autorka metody

Klienci wykorzystujący metodę Herding Team Coaching mają szansę zaobserwować szereg mechanizmów dotyczących trzech poziomów w strukturach organizacji firmy.

W sytuacji, w której przełożymy rolę przewodnika na managera wyższego szczebla, psa na kierownika zespołu a stado owiec na zespół można przedstawić szereg analogii m.in.:

Zachowanie kierownika zespołu podczas stałej i dużej presji managera wyższego szczebla i wpływ tej sytuacji na efektywność zespołu – kierownik zespołu skupia się na relacji z managerem wyższego szczebla, jednak swoje emocje będzie regulował poprzez nieadekwatne reakcje na zespół, przez co zespół traci motywację do realizacji misji firmy bądź też, zespół skupia się na relacji z kierownikiem, przestając realizować swoje zadania…

Tego typu przykłady można mnożyć! Mamy ich więcej...

Jak to w praktyce wygląda?

Osoba poprzez pracę z psem i owcami poszerza wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron jako lidera. Zdobywa umiejętności na temat czynników warunkujących efektywną pracę zespołu i managera liniowego zarządzającego pracownikami. Praca z psem i owcami, w naturalny sposób pokazuje relacje i sposoby zarządzania na linii manager wyższego szczebla, kierownik zespołu, zespół. 

W zależności od rodzaju oferty, z której klient korzysta, następuje:

  • ustalenie celów i obszarów pracy
  • ustalenie formy pracy klienta z psem pasterskim
  • przedstawienie podstawowych informacji na temat zachowania owiec, psa pasterskiego
  • sesja pracy z psem pasterskim i owcami
  • informacja zwrotna 
  • ustalenie obszarów pracy klienta
  • wykorzystanie LeaderSheep AP (aplikacja komputerowa, pokazująca sytuacje z pasienia owiec, gdzie poszczególne zachowania przewodnika, psa pasterskiego, owiec oraz całe sytuacje można przenieść na sytuacje zarządzania zespołami i liderami zespołów
  • w trakcie procesu lub po (w zależności od oferty) odbywa się proces coachingu indywidualnego / grupowego/zespołowego