LeaderSheep Coaching 1na1

zebatka1

LeaderSheep Coaching to unikalna oferta indywidualnej pracy Managera wyższego szczebla, bądź osoby, która w chce zdobyć i/lub rozwinąć umiejętności leadership oraz postawy charyzmatycznego lidera z coachem metody Herding Team Coaching

Praca z owcami, w naturalny sposób pokazuje relacje i sposoby zarządzania na linii

manager wyższego szczebla, kierownik zespołu, zespół.

JAK TO WYGLĄDA:

 • 10 sesji coachingu indywidualnego:                  3 sesje pracy z psem pasterskim przy  pasieniu owiec                                                    7 tradycyjnych sesji coachingowych
 • praca z doświadczonym coachem, pracującego zgodnie ze standardami jakościowymi i etycznymi International    Coach Federation

KORZYŚCI:

 • Indywidualna praca z doświadczonym LeaderSheep Coachem
 • Dopasowanie programu, czasu trwania, trybu i terminu szkolenia do indywidualnych potrzeb i specyfiki klienta
 • Skoncentrowanie się na kluczowych dla klienta zagadnieniach
 • Pozyskiwanie know-how od doświadczonych coachów metody HERDING TEAM COACHING

Manager poprzez pracę z psem i owcami poszerza wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron jako lidera. Zdobywa umiejętności na temat czynników warunkujących efektywną pracę zespołu i managera liniowego zarządzającego pracownikami. Praca z owcami, w naturalny sposób pokazuje relacje i sposoby zarządzania na linii manager wyższego szczebla, kierownik zespołu, zespół.

W wyniku indywidualnego procesu coachingowego klient rozwinie umiejętności przywódcze ze szczególnym uwzględnieniem coachingowego stylu zarządzania. Coach LeaderSheep omawia cały proces, manager dostaje informację zwrotną na temat naturalnych umiejętności liderskich i przy wsparciu wypracowuje obszary dalszego rozwoju.

Cały proces coachingowy projektowany jest i przeprowadzany w oparciu o potrzeby klienta oraz szczegółową diagnozę stylu zarządzania.

W przypadku uwzględnienia korzystania w programie z psa pasterskiego, owiec, gęsi szkolenie odbywa się na terenie gospodarstwa w okolicach Grodziska Mazowieckiego (pod Warszawą), w innym przypadku miejsce ustalane jest w porozumieniu z Klientem.


Realizujemy również "tradycyjne" procesy coachingu indywidualnego.
Tworzymy dla klienta indywidualny program coachingowy, dzięki któremu skutecznie osiągnie swoje cele. 

Pozostałe obszary naszej specjalizacji:

 • wsparcie dla klienta w budowaniu zespołów pracowniczych, zwiększaniu efektywności zespołów
 • wsparcie dla klienta w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • wsparcie managera w celu zwiększenia umiejętności zarządzania zespołami i poprawy komunikacji
 • analiza relacji w zespole managera
 • wzmacnianie umiejętności mentorskich
 • Coaching Biznesu - praca nad zwiększeniem efektywności działań klienta
 • Lider Coaching – budowanie i wzmacnianie umiejętności przywódczych u managera
 • wystąpienia publiczne, prezentacja - praca nad umiejętnościami trenerskimi, managerskimi, sprzedażowymi
 • Work - Life Balance -> zwiększenie efektywności działań z uwzględnieniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym

 

Kliknij jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać Herding Team Coaching w: