LeaderSheep Ap

Zespół LeaderSheep postanowił stworzyć aplikację komputerową. W trakcie szkolenia klienci nie są w stanie doświadczyć wszystkich sytuacji, które można przełożyć na realia zarządzania managerami i zespołami, LeaderSheep AP umożliwia zaobserwowanie i odtworzenie warunków, które występują w pracy z psem pasterskim. 

Jak to w praktyce wygląda?

Aplikacja LeaderSheep AP udostępniana jest klientom na tabletach/laptopach. W niej wyświetlają się scenki różnych sytuacji, które mogą występować na pastwisku. W trakcie scenki następuje stop klatka i pojawiają się różne alternatywy jak rozwiązać zaistniałą sytuację. Klient ma możliwość wybrania jednej/kilku odpowiedzi. Następnie widzi to, co nastąpiło w konsekwencji danych działań. Wszystkie przykłady i odpowiedzi są omawiane i analizowane. Niektóre scenki mają charakter retrospekcyjny, czyli klient najpierw obserwuje jakąś sytuację, a potem sam może zadecydować, co można było zrobić inaczej.

Zrzut ekranu 2016-06-26 11.07.46

Dlaczego LeaderSheep AP?

    • szeroka baza case study, opracowana przez zespół LeaderSheep i oparta na prawie 2000 godzin spędzonych na pastwiskach
    • wszystkie przykłady i odpowiedzi są omawiane oraz przekładane na sytuacje zarządzania managerami/zespołami
    • specjalnie ułożona kolejność CASE STUDY umożliwia sprawdzenie umiejętności wyciągania wniosków
    • każda podjęta decyzja, niesie za sobą konsekwencje, które można przełożyć na realia pracy z managerami/zespołami