ASSESSMENT center/ DEVELOPMENT center

lupa-strona

Autorska metoda HERDING TEAM COACHING polega na wykorzystaniu sytuacji pracy z psem pasterskiem przy pasieniu owiec, w celu zdiagnozowania i rozwoju umiejętności liderskich. W procesach ASSESSMENT i DEVELOPMENT Center w oparciu właśnie o tę metodę można skutecznie wykorzystać przy profilowaniu kadry zarządzającej i kandydatów na stanowiska managerskie. 

Praca z owcami, w naturalny sposób pokazuje relacje i sposoby zarządzania na linii

manager wyższego szczebla, kierownik zespołu, zespół.

Jak to wygląda:

  • ilość osób do 5 - 6 managerów
  • sesje pracy z psem pasterskim przy pasieniu owiec
  • jedna sesja trwa do 30 minut
  • pod okiem psychologa, trenera, LeaderSheep Coacha
  • aplikacja LeaderSheep

KORZYŚCI:

  • wybór kandydata z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami na stanowisko managera wyższego szczebla
  • wyszukanie osób, które mają predyspozycje osobowościowe do bycia managerem wyższego szczebla

Sytuacja pracy z psem i owcami, jest idealnym odzwierciedleniem cech osobowości i temperamentu, które są wykorzystywane przy zarządzaniu ludźmi. Daje to możliwość zaobserwowania zachowań i reakcji managera w sytuacji, w której nie sposób jest coś udawać. Dzięki temu zyskujemy szereg informacji na temat tego, jakie są mocne strony i nad czym warto popracować, oraz jakie nowe umiejętności warto rozwinąć. Ponad to w procesie omawiania pracy przewodnika i psa pasterskiego, uczestnicy mają możliwość przeniesienia sytuacji z naturalnego otoczenia na sytuacje pracy zespołów, dzięki czemu zdobędą umiejętności szybszego wyciągania wniosków i wdrażania adekwatnych do sytuacji działań.

Coach LeaderSheep omawia cały proces, manager / kandydat dostaje informację zwrotną na temat swoich umiejętności i obszarów dalszego rozwoju. Proces oceny posiadanych cech i umiejętności przywódczych jest dokonywany poprzez pracę managera/ kandydata do pracy z psem pasterskim i owcami oraz rozwiązanie multimedialnego testu z case study sytuacji z pasienia owiec, które można odnieść do relacji:

manager wyższego szczebla manager liniowy zespół

a także rozmowę diagnostyczną na temat motywów kierujących przy wyborach poszczególnych odpowiedzi.

 


Kliknij jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać Herding Team Coaching w: